НККЕП

Захист курсових робіт з дисципліни “Фінансовий облік”

Захист курсових робіт з дисципліни “Фінансовий облік”

27 та 28 березня  2018 року у коледжі відбувся захист курсових робіт студентами ІІІ курсу економічного відділення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (навчальна дисципліна «Фінансовий облік»). Науковими керівниками курсових робіт були викладачі циклової комісії Бакай Т.Д. і Пластун Н.І. Студенти представили на розгляд основні результати своїх досліджень у вигляді мультимедійних презентацій.

Комісія відмітила високу якість виконання курсових робіт, їх актуальність та змістовність. Курсові роботи мають практичне спрямування, оскільки базуються на дослідженні та аналізі діяльності підприємств міста та області. Студенти продемонстрували глибокі знання фахових дисциплін, вміння проводити ґрунтовний аналіз звітності підприємства, робити аналітичні висновки та подавати пропозиції і рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства із застосуванням новітніх комп’ютерних програм обліку та сучасних методів і технологій управління підприємством.

Написання та захист курсових робіт є ще одним кроком до формування та становлення майбутніх фахівців у сфері бухгалтерського обліку.

Комісія відзначила найкращі курсові роботи студентів групи Б-31 Саєнко Ірини, Тимченко Вікторії, Дубікової Наталії, Герасименко Влади, Гурник Валерії.