DataLife Engine > Юридичне відділення > Правознавство

Правознавство


13-12-2010, 01:51. Разместил: admin

НОВОМОСКОВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА ім.С.ЛИТВИНЕНКА

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю

«Правознавство»

з 1997 р. на денному та заочному відділенях
Термін навчання:

-          на основі базової середньої освіти (9кл.)- 4 роки

-          на основі повної загальної середньої освіти (11кл.)- 3 роки

-          випускники отримують освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Протягом навчання в коледжі студенти опановують наступні дисципліни:

 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:

Основи філософських знань ;

Культурологія ;

Фізичне виховання ;

Українська мова(за професійним спрямуванням) ;

Іноземна мова(за професійним спрямуванням) ;

Історія Украіни ;

Соціологія ;

Економічна теорія .

 

Цикл фундаментальної підготовки:

 

Теорія держави і права ;

Історія держави і права України ;

Основи інформатики та обчислювальної техніки ;

Комп’ютерні технології в юридичній діяльності ;

 

Цикл професійної та практичної підготовки:

 

Юридична деонтологія ;

Конституційне право ;

Адміністративне право ;

Цивільне та сімейне право ;

Цивільний процес ;

Трудове право ;

Конституційне право зарубіжних країн ;

Господарське право та інші .

 

          Юрист – це професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові знання. Глибоко переконаний  у винятковому призначені права і законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при розв’язанні юридичних проблем в ім’я захисту прав та законних інтересів громадян.

 


По закінченню навчання випускники можуть працювати за такими видами діяльності:

 

 

Нотаріальна діяльність (діяльність помічників нотаріусів);

Правоохорона діяльність;

Юстиція;

Діяльність судів;

Охорона та забезпечення громадського порядку та безпеки;

Управління та нагляд у сфері оподаткування.

 

  


Вернуться назад