DataLife Engine > Інформація > Звіти про діяльність

Звіти про діяльність


27-02-2017, 18:34. Разместил: admin

Звіт про результати роботи

Новомосковського кооперативного коледжу

економіки та права ім. С.В.Литвиненка Дніпропетровської ОСС

за 2016 рік

 

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність


КОШТОРИС

Звіти про діяльність

Звіт про результати роботи

Новомосковського кооперативного коледжу

економіки та права ім. С.В.Литвиненка Дніпропетровської ОСС

за 2015 рік   

 

Загальна оцінка навчально-виховної діяльності НККЕП

ім. С.В.Литвиненка

 

Контингент студентів на 01 січня 2016 року становить всього 627 осіб, в тому числі: денне відділення – 513 осіб, заочне відділення – 114 осіб. А також 4 учні робітничої професії 4121 «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних».

У 2015 році зараховано до НККЕП:

- денна форма навчання – 170 осіб , що більше у порівнянні з минулим роком на 5 осіб. На базі базової загальної середньої освіти зараховано – 130 осіб, на базі повної загальної середньої освіти – 40 осіб.

- заочна форма навчання – 30 осіб , показник минулого року – 45 осіб .

Разом на навчання було прийнято 204 особи ( у тому числі за сертифікатами ЗНО – 61 особа).

Крім того, на денну форму навчання було зараховано 4 учні на робітничу професію 4121 «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» .

Також було проведено значну  роботу по поповненню контингенту студентів, а саме: поновлено на навчання на денну форму – 24 студенти, на заочну – 22 студенти; переведено з інших ВНЗ на денну форму навчання – 10 студентів, на заочну – 3 студенти (в тому числі з Донецька і Луганська – 11 студентів). Таким чином загальна кількість студентів, які почали навчання з 1 вересня 2015 року  збільшилась ще на 59 осіб.

Збільшилась кількість зарахованих на базі базової загальної середньої освіти на 19 осіб (2015р. – 130 осіб, 2014р. – 111 осіб).

В роботі приймальної комісії застосовувалась комп’ютерна програма «Абітурієнт». Всі дані згідно вимог Міністерства освіти і науки України подавались до ЄДЕБО.

За час роботи приймальної комісії скарг, апеляцій, випадків хабарництва та корупції не виявлено.

Особи, які користувались пільгами і подали необхідні документи про їх підтвердження, згідно Правил прийому були зараховані поза конкурсом.

Поза конкурсом зараховано:

-       дітей-інвалідів – 4 особи (денна форма навчання: на базі базової загальної середньої освіти – спеціальність «Правознавство» – 1 особа, спеціальність «Ресторанне обслуговування» – 1 особа; на базі повної загальної середньої освіти – спеціальність «Ресторанне обслуговування» – 1 особа, спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність» – 1 особа);

-       дітей-сиріт – 1 особа (денна форма навчання: на базі базової загальної середньої освіти – спеціальність «Правознавство»);

-       дітей, позбавлених батьківського піклування – 2 особи (денна форма навчання: на базі базової загальної середньої освіти – спеціальність «Ресторанне обслуговування» – 1 особа, спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність» – 1 особа).

До роботи приймальної комісії були залучені представники студентського самоврядування та профкому коледжу.

Протягом 2014 – 2015 навчального року викладачі і студенти коледжу проводили активну профорієнтаційну роботу з учнями випускних класів та ПТУ району та області. Систематично надавалась рекламна інформація у місцевих, районних, обласних ЗМІ. Регулярно працював інформаційний сайт коледжу. Як показала практика, значно збільшилась кількість абітурієнтів, які отримали інформацію про коледж через мережу Internet.

Вперше було створено свою сторінку в групі «В контакті». Це дало можливість встановити зв’язок із випускниками загальноосвітніх навчальних закладів і інформувати іх про умови вступу до коледжу.

У жовтні і грудні 2014 року та квітні 2015 року у коледжі організовано і проведено Дні відкритих дверей, що надало можливість потенційним абітурієнтам та їх батькам ознайомитись з адміністрацією, педагогічним колективом, матеріальною базою коледжу.

З жовтня 2014 року та з лютого 2015 року працювали п’ятимісячні курси для учнів 9-х та 11-х класів з поглибленого вивчення історії України, математики, української мови та літератури.

Пройшли  державну  атестацію 267  студентів. З  них  27  студентів  отримали дипломи з відзнакою (денна форма – 20 осіб або 10,99%, заочна форма – 7 осіб або 8,24 %).

Працевлаштовано 39 випускників денного відділення. 151 випускник продовжив навчання у ВНЗ ІІІ – IV рівня акредитації (38 – на денному відділенні, 113 – на заочному відділенні). Випуск студентів заочної форми навчання – 85 осіб.

Навчальний процес в коледжі здійснюють 37 викладачів, в тому числі 4 сумісники. З них 22 викладачі мають вищу категорію (в тому числі 6 викладачів мають педагогічні звання «викладач-методист»), 4 викладачі першої категорії, 6 викладачів другої категорії і 5 викладачів - спеціалістів.

В 2015 році  17 викладачів пройшли чергову атестацію.

Організація практичної підготовки молодших спеціалістів в НККЕП передбачає використання як власної, так і позаколеджанської бази.

Для проведення занять з навчальної практики з інформатики та комп’ютерної техніки для студентів всіх спеціальностей використовується власний парк комп’ютерної техніки, який включає 5 комп’ютерних класів на 91 комп’ютер.

Використовуються ліцензовані пакети прикладних програм: «1С: Предприятие» 7.7, «1С: Предприятие» 8.1, «Митний брокер», інформаційно-аналітична система «Ліга: Закон» 7.4.1, контролююча програма «Колоквіум-Тестування», програма «Бібліограф», «Деканат», операційна система Windows-XP, а також пакети прикладних програм відповідно до напрямів підготовки молодших спеціалістів. Крім того, для проведення занять з навчальної практики використовуються навчальні кабінети та лабораторії коледжу.

Для організації технологічної, виробничої практики укладено Договори про співпрацю з різними підприємствами і організаціями області. За якісну організацію практики отримано подяки від Новомосковського міськрайонного управління юстиції, Дніпропетровського міського Управління ГУМВС України в Дніпропетровській області, Реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного Управління юстиції, ПАТ Дніпронафтапродукт, ТОВ Руш (магазини Простор) і т.д.

Проводяться тематичні вечори, презентації і тижні спеціальностей, відкриті виховні години, відкриті засідання клубів, різні конкурси, зустрічі. Студенти беруть активну участь у Всеукраїнських, регіональних і обласних науково-практичних конференціях, олімпіадах та конкурсах.

В коледжі створена і працює волонтерська організація , яка опікується проблемами організації допомоги, дітям, людям похилого віку, учасникам АТО, переселенцям.

Студентка коледжу Робова Віра стала переможцем в обласному конкурсі «Студент року Дніпропетровщини» в номінації «Волонтер року».

 

 Загальна оцінка фінансового стану НККЕП ім. С.В. Литвиненка за 2015 рік

 

В 2015 році загальна сума валових доходів, одержаних коледжем складала 6192,9 тис. грн., у тому числі:

1. Доходи від основної діяльності – 4914,6 тис. грн.

         -  із них:

                    1.1.  від надання освітніх послуг на платній основі – 4846,8 тис. грн.

                    1.2. плата за підготовчі курси – 41,0 тис. грн.

                    1.3. навчання згідно колективного договору – 26,8 тис. грн.

          2. Інші доходи  - 1277,3 тис. грн.

           -  із них:

- від здачі в оренду вільних приміщень  -  503,4 тис. грн.;

- відшкодування комунальних послуг     - 278,2 тис. грн.;

- плата за гуртожиток (студенти)             -241,6 тис. грн.;

- гуртожиток (наймачі)                              - 218,3 тис. грн.;

- пеня від студентів  за порушення терміну платежу -  35,3 тис. грн.;

           - % банку – 1,0 тис. грн.;

- інші доходи (відшкодування за дублікати дипломів) – 0,5 тис. грн.

В порівнянні з 2014 роком загальна сума доходів від господарської діяльності зменшилась на 47,8 тис. грн., або на 0,8 %.

Зменшення доходів відбулося  в основному за рахунок зменшення  освітніх послуг, які знизились на  186,4 тис. грн., або на 3,7%. Зменшення освітніх доходів відбулося за рахунок зменшення контингенту студентів.  Така ситуація пояснюється незадовільною демографічною ситуацією в регіоні та в країні в цілому.

Позитивним є зростання інших операційних доходів, які за рік збільшились на 138,3 тис. грн., або на 12,1 %.

Зростання інших операційних доходів відбулося за такими статтями, як:

-         плата за гуртожиток від проживання студентів збільшилася на 57,4 тис. грн., або на 31,2 %;

-          плата за проживання мешканців зросла на 75,7 тис. грн., або на 53,1 %;

-         відшкодування комунальних послуг орендарями відповідно зросло на 67,7 тис. грн., або на 32,2%.

Зменшення інших операційних доходів  відбулося за рахунок зменшення орендної плати на 57,2 тис. грн., або на 10,2%. Але таку ситуацію не можна назвати негативною, так як приміщення, що звільнили орендарі були здані під житло населенню, що забезпечило зростання доходів на 75,7 тис. грн., або на 53,1%.

Зменшення інших операційних доходів  відбулося за рахунок зменшення пені на 3,7 тис. грн., або на 9,5 %., але таку ситуацію недоцільно вважати негативною, так як покращилась платіжна дисципліна серед студентів.

   Частка коштів, одержаних від власної господарської діяльності в 2015 році складає 100%, що на 0,1% більше в порівнянні з 2014 роком.

Бюджетного фінансування у 2015р. не відбувалося.

 В 2015 році фактичні видатки, пов’язані з веденням господарської діяльності склали 6188,1 тис. грн., що на 25,4 тис. грн., або на  0,4% менше  в порівнянні з 2014 роком.

Найбільшу частку витрат в загальній ії сумі займають витрати на оплату праці, яка у 2015 році склала  47,3 %, що на 2,0 % менше ніж у 2014 р.

В цілому витрати на оплату праці зменшилися  на 141,5 тис. грн., або на 4,6 % та склали у 2015 році – 2924,2 тис. грн., але така ситуація не є негативною, так як при цьому середньомісячна заробітна плата у 2015 році на одного штатного працівника склала 3865 грн., що на 590 грн., або на 18,0% більше ніж у 2014 році.

Така ситуація пояснюється тим, що зростання середньої заробітної плати працівників за рік відбулося за рахунок індексації заробітної плати та підвищення кваліфікації викладачів, зростання їх професійного рівня за підсумками проведеної атестації.

           Продуктивність праці у 2015 році склала 8060 грн., що на 1393,0 грн., або на 20,9 % більше ніж у 2014 році.

Станом на 01.01.2016 р. балансова вартість основних засобів складає 2130,0 тис. грн..  В порівнянні з минулим роком сума основного капіталу збільшилась на 2,2 тис. грн..

Протягом 2015 року загальна сума капітальних вкладень склала 174,3 тис. грн., у тому числі:

  1. проведення капітального ремонту та будівництво споруд (модернізації будівель) –  124,0 тис. грн.;
  2. придбання МФУ – 3,2 тис. грн.;
  3. придбання різного обладнання – 5,6 тис. грн.;
  4. на придбання літератури -  5,3 тис. грн.;
  5. спортивний інвентар  - 4,3 тис. грн.;
  6.  машини та обладнання – 22.2 тис. грн..;
  7. інших необоротних матеріальних активів –3,5 тис. грн.

        Крім того, у 2015 році  коледжем були здійснені витрати, пов’язані з поточним ремонтом основних засобів, які в сумі складають 148,5 тис. грн.

         У 2015р. внутрішньогосподарські відрахування Дніпропетровській ОСС склали 78,5 тис. грн.(в т.ч. податок на нерухомість 18,5 тис. грн.)

Станом на 01 січня 2016року загальна площа приміщень, які здані в оренду складає 842,0 кв. м., у т.ч. торгова – 54 кв. м. Ставка орендної плати без ПДВ за 1 кв. м. станом на 01 січня 2015 року становить – 35,0 грн., торгової – 40,00 грн. без ПДВ.

Сума дебіторської заборгованості станом на 01 січня 2016 року склала  290,2 тис. грн., що на 152,2 тис. грн. більше ніж у 2014 році. Але така ситуація є позитивно, так як свідчить про покращення розрахунково-платіжної дисципліни.

В складі дебіторської заборгованості найбільшу частку займає дебіторська заборгованість за  виданими авансами (передоплата за енергоносії, різні комунальні послуги) – 109,2 тис. грн., за товари та послуги – 147,8 тис. грн., та інші, термін оплати яких ще не настав.

 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у 2015 році склав 13,4 рази, а період погашення дебіторської заборгованості – 27,2 дні, що на 4,2 дні більше ніж у 2014 році.

Сума кредиторської заборгованості за товари і послуги станом на 01 січня 2015 року склала 33,7 тис. грн., що на 38,6 тис. грн. менше ніж у 2014 році. Це пояснюється зменшенням поточних зобов’язань за товари, роботи, послуги, на оплату праці, перед бюджетом та інші.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості у 2015 році склав 53 рази, період погашення кредиторської заборгованості –  5,1 днів, що на 1,6 дня швидше в порівнянні з 2014 роком, що є позитивним.

Станом на 01 січня 2016 року сума власних коштів коледжу склала 2357,7 тис. грн., які в сумі 2131,6 тис. грн. направленні на формування  матеріально – технічної бази коледжу, а в сумі 226,1 тис. грн. спрямовані на формування оборотних активів.

Загальна сума оборотних активів оборотних активів станом на 01.01.2016 року складає 778,6 тис. грн., сума поточних зобов’язань складає 552,5 тис. грн., коефіцієнт ліквідності складає 1,4092, що свідчить про гарну платоспроможність коледжу.

В 2015 році одержано чистого прибутку в сумі 3,9 тис. грн., в порівнянні з 2014 роком  чистий прибуток збільшився на 1,0 тис. грн., або в 3,9 раз. 

В цілому фінансово – господарська діяльність коледжу у 2015 році  є  прибутковою та  фінансово - стабільною.

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

Звіти про діяльність

ШТАТНИЙ РОЗПИС
Звіти про діяльність

Звіти про діяльність


Вернуться назад