DataLife Engine > Головна > Наш коледж

Наш коледж


19-06-2016, 18:33. Разместил: admin

     Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С.В. Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки створено відповідно до Постанови Центроспілки від 07 червня 1957 року за №195. Три денні відділення коледжу : економічне, комерційне та юридичне, а також заочне відділення готують молодших спеціалістів для різних галузей економіки України.Шановний друже!

     Перед тобою стоїть зараз нелегка задача - обрати свій життєвий шлях.
Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С.В.Литвиненка запрошує на навчання талановитих, сміливих, ініціативних молодих людей, які мають намір самостійно досягти успіху в цьому житті.
     Чому ми беремо на себе відповідальність і запрошуємо Вас на навчання?
     Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С.В. Литвиненка - це сучасний навчальний заклад, який дбайливо зберігає та примножує кращі традиції навчання і виховання в системі навчальних закладів Укоопспілки і який знають не тільки на Дніпропетровщині, а і в межах всієї України.
     Пропонуємо ознайомитися з нашим навчальним закладом, де здобувають професійні знання майже 1000 студентів.
     Педагогічний колектив коледжу - це люди з високим творчим потенціалом, які в освітній діяльності активно застосовують сучасні інноваційні технології, формуючи професійний та інтелектуальний потенціал нашої держави. Своє завдання ми бачимо у підготовці професіоналів, які володіють новими знаннями та вміють працювати у жорстких умовах ринкової економіки.
     У коледжі дбають про професійну підготовку студентів, але не менш важливою вважають виховну роботу,головна мета якої - сформувати гармонійно розвинену особистість, враховуючи індивідуальність кожного. У коледжі діють клуби за інтересами, наукові студентські товариства, гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції, загони шефської допомоги, літературно-музична вітальня, театр мініатюр, КВК. За традицією проводяться предметні тижні, олімпіади, фестивалі, огляди і конкурси. Всі бажаючі можуть виявити свої нахили і таланти.
     Все це об'єднує студентів та викладачів у дружню родину.


Директор Новомосковського кооперативного
коледжу економіки та права ім. С.В. Литвиненка
Любов Миколаївна Піхотіна
Наші контакти
Поштова адреса: 51200  м. Новомосковськ  Дніпропетровської обл.,
вул. Гетьманська (Радянська), 29.

 

Юридична адреса, адреса електронної пошти,

адреса Web-сайту вищого навчального закладу:

 51200 м. Новомосковськ  Дніпропетровської обл., вул. Гетьманська (Радянська), 29;

е-mail  nkkep2007@ukr.net

web-сайт: nkkep.com

 
Інформація про склад керівних органів 
Історія коледжу

Кооперативний сектор економіки є важливим чинником соціальної стабільності  та економічного зростання  у суспільстві, сприяє захисту прав споживачів, економічній безпеці, збереженню  й примноженню духовного  потенціалу нації.

  Споживча кооперація Дніпропетровської області постійно  розвивається і удосконалюється: відкриваються роздрібні торговельні підприємства, в яких використовуються  новітні  технології продажу і обліку руху товарів – супермаркети, маркети.

       Робота підприємств споживчої кооперації області потребує творчих підходів до вибору форм і методів продажу на основі проведення  маркетингових досліджень  ринку.

      Вимагає нових підходів до виконання функцій спеціалістами  підприємств ресторанного господарства, сфери побутових та інших послуг населенню.

       Збільшення обсягів діяльності підприємств споживчої кооперації області вимагає нових механізмів обліку, аналізу, планування економічних показників, фінансових результатів.

  У вік інноваційного розвитку та сучасних технологій все більше і більше витребуваними будуть фахівці з вищою освітою, але жодна галузь, жодне підприємство, організація, установа не обійдуться без фахівців середньої рівня кваліфікації. Саме тому Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С.В. Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки - невід'ємна ланка у творчому розвитку інтелектуальної думки України.

  Високий попит на випускників коледжу є результатом якості освітніх послуг. Педагогічний колектив активно впроваджує сучасні інноваційні і комп'ютерні технології навчання, спрямовані на підготовку сучасного фахівця.

      Про конкурентоспроможність на ринку праці випускників свідчить той факт, що більш як 60% з них знаходять роботу вже в перший рік після випуску, а ще через рік, рівень працевлаштування – майже 100%.

      Сучасного  фахівця - професіонала може підготувати лише  творча  особистість.  Формуванню творчого розвитку особистості кожного студента всебічно сприяє досвідчений, компетентний викладацький колектив коледжу. За останні роки педагогічний потенціал коледжу суттєво зміцнів. Для забезпечення спадкоємності поколінь викладачів правління Дніпропетровської облспоживспілки, адміністрація коледжу приділяє велику увагу збереженню досвідчених кадрів та підвищенню кваліфікації викладацької молоді, їх соціальному захисту.

       Від імені правління Дніпропетровської облспоживспілки звертаюсь до студентів, викладачів, співробітників з щирою подякою за плідну працю, результати якої вивели Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С.В. Литвиненка на провідні позиції серед вищих навчальних закладів Дніпропетровської області.

Носенко О. М.

 Голова правління Дніпропетровської

обласної спілки

споживчих товариств

 

Дослідник-краєзнавець А.Джусов у книзі "Історичні пам'ятники, імена та пам'ятки Новомосковська" на основі архівних документів подає першу довідку про будову коледжу. Первісно це була двоповерхова будова, викладена із обпаленої керамічної червоної цегли у стилі бароко. Тут працювала учительська семінарія, яка готувала вчителів для початкових світських шкіл. За таким призначенням цей заклад працював до 1917 року.

 Після встановлення УНР, громадянської війни піднявся бурхливий рух ліквідації безграмотності. Вчителів катастрофічно не вистачало. Тому скрізь, де була можливість, створювались учительські курси, школи, педагогічні заклади. Так, у 1923 році на базі колишньої учительської семінарії створили педагогічну школу - заклад, що готував учителів для початкових класів та сільських шкіл. Ця педагогічна школа діяла аж до початку війни.

  Під час окупації міста Новомосковська в приміщенні педагогічної школи розмістились німецькі військовики. Перед тим, як покинути місто, відступаючи у вересні 1943, німці приміщення учительської семінарії (нинішнього коледжу) підпалили. Згоріло майже все. Залишились обгорілі добротні стіни з червоної цегли, без міжповерхового перекриття. Довго стояла ця руїна, нагадуючи про страхіття війни, жорстокість фашизму.

  У післявоєнний час, разом з відбудовою народного господарства, піднімалась і розвивалась споживча кооперація. Відновила свою діяльність Дніпропетровська облспоживспілка. Споживча кооперація розгорнула в містах і селах торгівлю товарами широкого вжитку. Вона потребувала кваліфікованих кадрів. Для їх підготовки в Дніпропетровську працювала торговельно-кооперативна школа, але виникла потреба у збільшенні обсягів підготовки кадрів.

 Згідно постанови правління Дніпропетровської ОСС №1016 від 18.09.1952р. "Про будівництво торгово-кооперативної школи Дніпропетровської ОСС", було вирішено: "Просити Новомосковський виконком міськради трудящих надати клітку по Радянській вулиці, двоповерхову споруду для відновлення і добудови третього поверху під торговельно-кооперативну школу області".

 Рішенням виконкому Новомосковської міської ради депутатів трудящих (протокол № 9 від 18.03 .1953р.) Дніпропетровській ОСС було видано таке право і закріплена земельна ділянка по вул. Радянській.

 Фінансувало відбудову споруди правління Дніпропетровської ОСС. У 1955 році Дніпропетровська торговельно-кооперативна школа була переведена в Новомосковськ на вулицю Радянську, 29 і розмістилась у світлих і просторих аудиторіях першого і другого поверхів відбудованого приміщення колишньої учительської семінарії.

 У 1957 році згідно до Постанови Правління Укооспілки від 03 квітня 1957 року “Про відкриття з 1-го вересня 1957 року п'яти нових кооперативних технікумів та заочних відділів при них” у м. Новомосковську було започатковано новий навчальний заклад - Новомосковський кооперативний технікум. Він розташувався у відновлених будівлях торговельно-кооперативної школи, а у прибудованому приміщенні-гуртожиток для студентів.

 Згідно Постанови Правління Центроспілки від 07 квітня 1957 року "Про організацію кооперативних технікумів в Українській і Казахській ССР" Новомосковський кооперативний технікум отримав дозвіл на підготовку спеціалістів з товарознавства продовольчих і непродовольчих товарів, товарознавства тваринної і хутряної сировини, товарознавства книги і культтоварів.

 Історія коледжу почалась з Новомосковської торговельно-кооперативної школи. З відкриттям у 1957 році технікуму її діяльність не припинялась. Згодом вона отримала назву кооперативне училище, яке для багатьох стало стартовим майданчиком для подальшого професійного зростання.

За майже 60 років випускниками коледжу стали 21781 особа:

- Товарознавці-комерсанти - 7728 осіб;

- Організатори обслуговування населення - 336 осіб;

- Організатори заготівель - 107 осіб;

- Бухгалтери - 5407 осіб;

- Юристи - 1856 осіб;

- Економісти - 666 осіб;

- Продавці - 3740 осіб;

- Заготівельники-801 особа;

- Офіціанти - 38 осіб;

- Кухарі, кондитери - 258 осіб;

- Інвентаризатори - 772 особи.

- Оператори з уведення даних в ЕОМ – 72 особи.

 

 З перших днів свого існування Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С.В. Литвиненка дав путівку в життя представникам багатьох поколінь кооператорів, завоював великий авторитет не тільки в Дніпропетровській області, але й за її межами. На сьогодні коледж забезпечує високий рівень освіти, що підтверджує диплом державного зразка. Він здійснює практичну підготовку молоді до професійної діяльності, а також сприяє працевлаштуванню випускників.

 Педагогічний колектив Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В. Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки докладає багато зусиль для створення якісної і ґрунтовної системи знань, що є засобом досягнення сучасних європейських стандартів освіти.

 Новомосковський кооперативний коледж економіки та права Дніпропетровської облспоживспілки названо іменем Сергія Васильовича Литвиненка. Така честь випала не кожному кооперативному навчальному закладу. В Україні їх – 24. Лише трьом присвоєно звання визначних діячів Укоопспілки (Івано-Франківському, Кіровоградському і Новомосковському)

 

Сергій Васильович Литвиненко 

 

   Родом із с.Запсілля Кременчуцького району Полтавської області (1923-1991).

 

   Учасник Великої Вітчизняної війни. 1944-1948 рр. навчався у Львівському торгово-економічному інституті. У 1949-1967 рр. працював накерівних посадах Полтавської облспоживспілки. З 1968р. - на посаді голови правління Дніпропетровської облспоживспілки.

  Після 10 років керівництва (1968-1978) обласною споживчоюкооперацією Сергія Васильовича призначають заступником голови Центроспілки, в 1981 р. - головою правління Укоопспілки. На цій посаді працював до 1991 р. Був членом Ради Центроспілки СРСР, ЦК Міжнародного кооперативного Альянсу.

 С.В. Литвиненко - це новатор, який захищав інтереси пайовиків і кооперативних організацій, сміливо виступав проти обмеження владою статутних прав споживспілок, обмеження комерційної самостійності, проти переродження споживчої кооперації в адміністративно-бюрократичну систему.

  Сергій Васильович мав великі організаторські здібності, талант оратора, науковця і практика, керівника. Це була людина високоморальна, віддана справі, разом з цим людина чуйна, справедлива, принципова у вирішенні службових питань, вимоглива до себе і підлеглих.

  Заслуги С.В. Литвиненка відзначені урядовими нагородами: орденом "Трудового Червоного Прапора", "Знак Пошани", орденом Слави III ступеня.

 Його ім'я занесено в "Книгу пошани" газети "Вісті".

 Колектив працівників Новомосковського коледжу гідно носить звання визначної людини, що стояла у витоків Укоопспілки, готуючи висококваліфікованих фахівців кооперативної справи.

  За більш, ніж  50 років діяльності Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В. Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки очолювали його роботу 4 директори. Всі вони працювали і працюють для розбудови і утвердження престижу навчального закладу, для створення матеріально-технічної бази, умов для підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістів, здійснювали керівництво навчально-виховним процесом та науково-методичною роботою викладачів. Кожний з них мав певні успіхи і досягнення в роботі.


 Погорелова Марія Кирилівна

  Закінчила Московський інститут радянської кооперативної торгівлі (1947), Московський Всесоюзний  вищий педагогічний інститут (1951). Працювала на керівній посаді 22 роки. Спочатку, з 1951 р., -у торговельно-кооперативній школі, а з 1957 р.- директором Новомосковського кооперативного технікуму.

 

  М.К. Погорєлова - професіонал, людина, віддана справі.  За короткий час вона створила колектив  однодумців - викладачів і  вихователів.

 

  За роки діяльності Погорєлової М.К. введено в дію 3 поверхи відремонтованої будови. У 1957 році збудовано гуртожиток (корпус № 2), а в 1959 році - ще один корпус (сучасний корпус № 3) для проживання  студентів і викладачів. У 1965 році був збудований гуртожиток по вул. Радянській.

  За кропітку і плідну роботу вона нагороджена значком "Відмінник радянської споживчої кооперації" (1967), орденом "Знак пошани"(1971), ювілейною медаллю "За доблесний труд". Багато викладачів і студентів з великою повагою згадують першого директора Новомосковського технікуму. Зараз Марія Кирилівна мешкає у Санкт-Петербурзі, не забуває коледж, постійно підтримує зв'язок з адміністрацією і ветеранами, цікавиться життям колективу, не забуває привітати їх з успіхами.

 

 

Волков Валентин Антонович
  Закінчив Львівський торгово-економічний педагогічний інститут у 1958 р., у 1965 р.- Московський вищий педагогічний інститут. Працював у Новомосковському технікумі з 1961 до 1988 року; був завідуючим практичним навчанням, викладав товарознавство продтоварів і оргтехніки, був організатором учбового споживчого товариства (1963).

 

  З 1967 року займав посаду заступника директора з виробничого навчання, а з 1979 року виконував обов'язки директора. У 1980 р. рішенням облспоживспілки його було призначено директором технікуму. Він був членом ради обласної споживчої спілки, головою секції виробничого навчання Укоопспілки, членом редакційної ради методичного комітету Укоопспілки.

  В.А. Волков займався науковою роботою і спонукав до цього педагогічний колектив. Він є автором програми технологічної практики, за якою проходили навчання всі технікуми СРСР.

  За довголітню та плідну працю з навчання та виховання спеціалістів В.А. Волков був нагороджений значком "Відмінник радянської споживчої кооперації", знаком "Переможець соціалістичного змагання", грамотами та цінними подарунками, одержав орден Дружби народів, медаль "Ветеран праці", "За доблесний труд".

 

Анцибор Василь Трифонович

  В.Т.Анцибор закінчив Харківський педагогічний інститут (1968), працював учителем, заступником директора, директором Миколаївської середньої школи. З 1972 р. працював на партійно-господарській роботі у Новомосковському районі.

  У 1988 році очолив Новомосковський кооперативний технікум. За 17 років директорської роботи під керівництвом В.Т. Анцибора навчальний заклад змінив обличчя. Дякуючи його зусиллям та ініціативі, поновлена матеріально-технічна база, відкритий новий навчальний корпус №3, лабораторії оснащені новим обладнанням, технічними засобами, персональними комп’ютерами (три комп'ютерних класи). У 1997 році відкрито нове відділення - юридичне, за денною та заочною формою навчання, пройшла акредитацію і атестацію нова спеціальність "Організація обслуговування населення", "Товарознавство в митній справі".

 

  Василь Трифонович - був творчою особистістю. Ним написано 5 методичних розробок, він брав активну участь у наукових конференціях. Тези його доповідей опубліковані в збірниках обласного і республіканського рівня. В.Т. Анцибор - автор навчального посібника з психології.

 

  Директор сприяв творчій роботі колективу, який був у пошуках активних методів навчання: модульно-рейтингового, евристичного, проблемного, креативного, особистісно-орієнтованого. Василь Трифонович - багатогранна особистість і талановитий педагог, вмілий керівник, чуйна людина, яка доброзичливо ставиться до кожного студента і викладача. За його ініціативи було відкрито навчально-консультативний центр МАУП.

  За плідну роботу йому присвоєні почесні звання - "Почесний професор МКА", «Відмінник народної освіти».

 


Піхотіна Любов Миколаївна

 

   Піхотіна Любов Миколаївна у 1983 році закінчила Бєлгородський кооперативний інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі» з відзнакою, а в 1984 році – педагогічний факультет Московського кооперативного інституту Центроспілки за спеціальністю «Економіка, організація і планування торгівлі». 

  З серпня 1984 року Любов Миколаївна працює в Новомосковському кооперативному коледжі економіки та права ім.С.В.Литвиненка викладачем дисциплін циклу професійної підготовки.

  Любов Миколаївна вміє викликати у студентів інтерес до навчальних дисциплін, залучити їх до активної творчої роботи на заняттях, застосовує методику педагогічного співробітництва. Її теоретичні знання підкріплені багаторічним педагогічним досвідом.

  Піхотіна Л.М. передає свій педагогічний досвід викладачам коледжу і зарекомендувала себе як здібний, перспективний науковець.

  Любов Миколаївна постійно займається науковою роботою, бере активну участь у міжнародних наукових конференціях, має публікації в спеціалізованих періодичних виданнях, науково-методичних збірниках.

 Навчається в аспірантурі.

  Любов Миколаївна є Членом Ради Дніпропетровської облспоживспілки.

 Підвищує свою кваліфікацію шляхом самоосвіти та курсової підготовки в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації при Полтавському університеті економіки і торгівлі.  

  Як директор коледжу, Піхотіна Любов Миколаївна по інноваційному підходить до керівництва навчальним закладом. Показує приклад наполегливості, ініціативності, творчого підходу до справи.

 Як директор коледжу постійно працює за наступними пріоритетними напрямками:

- підвищення якості освітніх послуг;

- зміцнення матеріально-технічної бази коледжу, доведення її до сучасних стандартів.

  В загальноміській програмі «Людина року – 2007», метою якої було визначення кращих з кращих працівників нашого міста багатьох галузей виробництва, охорони здоров’я, освіти культури, Любов Миколаївна стала переможцем в номінації «Кращий керівник – 2007».

 Піхотіна Л.М. є членом експертної комісії при МОН України для проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів у навчальних закладах різних областей України.

 

Пріоритетним завданнями педагогічного колективу коледжу є  :


- задоволення потреб і виконання замовлень Дніпропетровської облспоживспілки в підготовці сучасних фахівців;

- формування творчої особистості, громадянської позиції, національної свідомості, відповідальності за долю держави і суспільства; 

- здійснення ступеневої підготовки фахівців за інтегрованими навчальними планами з Полтавським університетом економіки і торгівлі, Львівською комерційною академією, Харківським економіко-правовим університетом, Дніпропетровським університетом економіки та права та ін.; 

- вдосконалення організації навчально-виховного процесу з використанням сучасних інноваційних технологій.


Вернуться назад