НФККЕП

Наукове товариство студентів і викладачів “Discovery”

Науковий керівник НТСВ «Discovery»: Верблюд Світлана Василівна.

8 вересня 2021 р. в НФККЕП відбулася презентація НТСВ "Discovery" (керівник Верблюд С.В.). Основне гасло зустрічі: "Чим краще я знаю економіку, тим ближче я до Нобелівської премії!". Головною метою роботи НТСВ в новому навчальному році стане оволодіння студентами науково-пізнавальною методологією економічних досліджень, розвиток наукового, економічного, стратегічного мислення та аналітичних здібностей студентів, вміння здійснювати узагальнення досліджуваних соціально-економічних явищ та процесів, розширення світогляду й ерудиції у всіх напрямках сучасної економічної думки, оволодіння навичками реалізації економічної політики при створенні власних старт-апів (start-up), проєктні інноваційні технології. Студенти запланували брати активну участь в Грантових проєктах міста та України.