НФККЕП

Історична довідка

Історична довідка

У післявоєнний час разом з відбудовою народного господарства піднімалась і розвивалась споживча кооперація. Відновила діяльність Дніпропетровська облспоживспілка (голова ОСС - Доценко). Споживча кооперація розгорнула в містах і селах торгівлю товарами широкого вжитку. Вона потребувала кваліфікованих кадрів. Для їх підготовки в Дніпропетровську працювала торговельно-кооперативна школа, але виникла потреба у збільшенні обсягів підготовки кадрів.

Згідно постанови правління Дніпропетровської ОСС №1016 від 18.09.1952р. "Про будівництво торгово-кооперативної школи Дніпропетровської ОСС", було вирішено: "Просити Новомосковський виконком міськради депутатів трудящих надати клітку по Радянській вулиці, двоповерхову споруду для відновлення і добудови третього поверху під торговельно-кооперативну школу області".

Рішенням виконкому Новомосковської міської ради депутатів трудящих (протокол № 9 від 18.03.1953р.) Дніпропетровській ОСС було видано таке право і закріплена земельна ділянка по вул. Радянській.

 

 

 

 

Фінансувало відбудову споруди правління Дніпропетровської ОСС і у 1955 році Дніпропетровська торговельно-кооперативна школа була переведена в Новомосковськ на вулицю Радянська, 29 і розмістилась у світлих і просторих аудиторіях першого і другого поверхів відбудованого приміщення колишньої учительської семінарії, яка приймала на навчання випускників 8-их та 10-их класів на спеціальності:

• продавець промислових товарів;

• бухгалтер;

• заготівельник.

 

 

 

У 1957 році згідно з Постанови Правління Укоопспілки від 03 квітня 1957 року “Про відкриття з 1-го вересня 1957 року п’яти нових кооперативних технікумів та заочних відділів при них” у нашому місті було започатковано новий навчальний заклад – Новомосковький кооперативний технікум. Він розташувався у відновлених будівлях торговельно-кооперативної школи, а у прибудованому приміщенні – гуртожиток для студентів. Згідно Постанови Правління Центроспілки від 07 квітня 1957 року “Про організацію кооперативних технікумів в Українській і Казахській ССР” Новомосковський кооперативний технікум отримав дозвіл на підготовку спеціалістів з товарознавства продовольчих і непродовольчих товарів, товарознавства тваринної і хутряної сировини, товарознавства книги і культтоварів.

Спеціалісти готувалися за замовленням організацій трьох областей: Дніпропетровської, Донецької та Запорізької.

З кожним роком зростала необхідність у фахівцях нових спеціальностей. У 1959 році була відкрита нова спеціальність - товарознавець книги, потім плановик, бухгалтер-ревізор, організатор торгівлі.

У 1957 році в технікумі працювало 18 навчальних груп. У навчальному корпусі були обладнані і функціонували кабінети та лабораторії:

  • товарознавства продтоварів і промтоварів;
  • бухгалтерського обліку;
  • технології торгових процесів;
  • історії і суспільствознавства;
  • політичної економії;
  • фізики і математики;
  • хімії.

Було відкрито бібліотеку з читальним залом і фондом літератури у 1000 примірників. З часом технікум використовував і аудиторії третього поверху. У 1957 році був збудований гуртожиток для студентів та викладачів (сучасний корпус №2), а в 1959 році – ще один гуртожиток (сучасний корпус №3).

У 1965 році було збудовано (по вул. Радянській) гуртожиток на 360 місць, кількість житлових кімнат – 91. У 1968 році будівлю було введено в експлуатацію. Гуртожиток забезпечив житлом 68 % студентів. Тут працювала їдальня на 100 місць, майстерня для ремонту взуття.

У 1970 році виникла нагальна потреба змінити склад керівних кадрів сільських споживчих товариств і відкрито спеціальність «організація кооперативної торгівлі». В технікумі була організована ефективна профорієнтаційна робота і на навчання запрошували юнаків, які відслужили в армії та мали покликання працювати в системі обслуговування населення.

За 20 років (1977) технікум мав уже великі здобутки. Функціонувало 19 навчальних кабінетів, актова зала площею 120 кв. м на 160 місць, бібліотека уже з фондом 7000 примірників книг і читальною залою на 50 місць.

Навчальні кабінети були добре обладнані, в достатній кількості мали взірці товарів.

При кабінеті технічних засобів навчання було два автоматизованих класи з дистанційним управлінням. Матеріально-технічну базу становить і забезпечення студентів та викладачів навчально-методичною літературою. Її на той час катастрофічно не вистачало. Тому за завданням методичного кабінету Укоопспілки викладачі технікуму плідно працювали над її створенням.

 

Варто відзначити копітку роботу Гуріна Івана Миколайовича.

І.М. Гурін закінчив у 1952 році Всесоюзний заочний інститут радянської торгівлі з спеціальності “Товарознавство промислових товарів”; у 1958 році – Московський вищий педагогічний інститут, був направлений на роботу у Новомосковський технікум.

З 1958 до 1986 року працював викладачем товарознавства промислових товарів, головою циклової комісії товарознавства, був членом методичної ради Укоопспілки.

Він уклав і видав 19 методичних посібників з товарознавства промислових товарів. Вершиною наукової роботи викладача була участь у створенні (1972-1974) підручника “Товарознаво непродовольчих товарів”, в якому розділи “Ювелірні товари”, “Годинники побутові”, “Галантерейні товари” були написані Іваном Миколайовичем.

 

Гордієнко Іван Федорович був викладачем фізики, обладнав фізичний кабінет, разом з гуртківцями створював наочні посібники та приладдя, які демонструвались на виставках і конкурсах, за що нагороджений значком “Переможець соціалістичного змагання”. Разом із Поляковим С.П. випускав зі студентами фото- та радіогазету.

Викладачі технікуму з 1965 року розробили і втілили в практику програмовані завдання для опитування студентів, повторення і закріплення знань. Особливо ефективним став метод програмованого опитування з використанням НКТ-73, створеного викладачем технікуму Гребенюком Георгієм Йосиповичем. Клас автоматично програмованого навчання був запатентований на Виставці досягнень народного господарства СРСР, нагороджений бронзовою медаллю.

У часи діяльності кооперативного технікуму всі викладачі на чолі з директором Погорєловою М.К., Волковим В.А., заступником директора Самохіним П.Я. займалися створенням навчально-методичного забезпечення, яке використовувалось не тільки в Новомосковському технікумі, а й в усіх закладах Радянського Союзу і України/

У 1980-1987 рр. (директор Волков В.А.) особлива увага зверталась на використання у навчальному процесі технічних засобів навчання (кіно, радіо, телебачення, магнітофонів і т.д.)

У гуртожитку були встановлені телевізори для перегляду передач на актуальні теми внутрішньої і зовнішньої політики. На уроках історії, політології використовувались діафільми, діапозитиви. Уроки проводились в автоматизованих класах, їх було 2.

У 90-х -2000 роках (директор Анцибор В.Т.) відремонтовані деякі аудиторії 2 і 3 корпусів, обладнані навчальні кабінети, реконструйовано музей споживчої кооперації коледж.

Матеріально-технічна база коледжу сьогодні значно зросла (директор Піхотіна Л.М). У коледжі 3 навчальних корпуси (25 аудиторій), обладнано на сучасному рівні кабінети, лабораторії, кожна циклова комісія має свої кабінети з комп'ютерним обладнанням і комплексом навчально-методичного забезпечення.

Обладнано 5 комп'ютерних класи (кількість ПЕОМ 76). Коледж має власну мережу кабельного телебачення, комп'ютерна мережа коледжу підключена до глобальної мережі Іnternet., майже в кожній аудиторії використовується мультімедійне обладнання, інтерактивні дошки.

Створені інформаційні пакети для дистанційного навчання з усіх навчальних дисциплін заочного відділення.

Коледж має власний видавничий центр, працює телестудія. Відремонтовано гуртожиток. Обладнано 2 лекційні зали на 60 і 90 посадових місць, лабораторі.. Придбано ліцензоване програмне забезпечення “Windows”, “Колоквіум-тестування”, “Бібліограф”.


Студенти під час практики в ауд.204,
оснащеній найсучаснішими комп’ютерами

 

За 60 років діяльності Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В. Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки очолювали його роботу 4 директори.

 

Марія Кирилівна Погорєлова

Закінчила Московський інститут радянської кооперативної торгівлі (1947), Московський Всесоюзний вищий педагогічний інститут (1951). Працювала на керівній посаді 22 роки. Спочатку (з 1951 р.) у торговельно-кооперативній школі, а з 1957 року директором Новомосковського кооперативного технікуму.

За короткий час вона створила колектив однодумців – викладачів і вихователів. Хто приходив працювати у технікум, той не покидав колектив аж до виходу на пенсію. Молодими прийшли працювати у технікум і не зрадили своєму покликанню педагоги-професіонали Курочкіна Марія Михайлівна, Антоненко Віра Георгіївна, Антоненко Іван Кузьмич, Голубенко Наталія Іванівна, Щербина Григорій Данилович, Заславський Олександр Семенович, Тонконог Наталія Лазарівна, Мормишева Олександра Яківна, Тіткова Валентина Леонідівна та інші. У кожного з них єдиний запис у трудовій книжці: зарахований на посаду викладача у 1955 р. – звільнений з роботи у зв'язку з виходом на пенсію.

За копітку і плідну роботу вона нагороджена значком “Відмінник радянської споживчої кооперації” (1967), орденом “Знак пошани”(1971), ювілейною медаллю “За доблесний труд”. Багато викладачів і студентів з великою повагою згадують першого директора Новомосковського технікуму.

 

Другий директор – Волков Валентин Антонович.

 Закінчив Валентин Антонович Львівський торгово-економічний педагогічний інститут у 1958 р., у 1965 р. Московський вищий педагогічний інститут. Працював у Новомосковському технікумі з 1961 до 1988 року; спочатку був завідуючим практикою, викладав товарознавство продтоварів і оргтехніки, був організатором учбового споживчого товариства (1963).

У 1967 році займав посаду директора з виробничого навчання, а з 1979 року виконував обов'язки директора. У 1980 р. рішенням облспоживспілки його призначено директором. Він був членом ради обласної споживчої спілки, головою секції виробничого навчання Укоопспілки, членом редакційної ради методичного комітету Укоопспілки.

Він є автором програми технологічної практики, за якою проходили навчання під час практики всі технікуми СРСР.

За довголітню та плідну працю з навчання та виховання спеціалістів, керівництва педагогічним колективом В.А. Волков був нагороджений значком “Відмінник радянської споживчої кооперації”, знаком “Переможець соціалістичного змагання”, грамотами та цінними подарунками, одержав орден Дружби народів, медаль “Ветеран праці”, “За доблесний труд”.

 

Третій директор коледжу – Василь Трифонович Анцибор.

В.Т.Анцибор закінчив Харківський педагогічний інститут (1968), працював учителем, заступником директора, директором Миколаївської середньої школи. З 1972 р. працював на партійно-господарській роботі у Новомосковському районі.

У 1988 році очолив Новомосковський кооперативний технікум.

За 17 років директорської роботи В.Т. Анцибора навчальний заклад змінив обличчя. Дякуючи його зусиллям та ініціативі поновлена матеріально-технічна база, відкритий новий навчальний корпус №3, лабораторії оснащені новим обладнанням, технічними засобами, комп'ютерами (три комп'ютерних класи).

У коледжі в 1997 році відкрито нову спеціальність – правознавство, В.Т. Анцибор - автор навчального посібника з психології.

З його ініціативи відкрито навчально-консультативний центр МАУП. Директору присвоєне звання “Почесний професор МКА”

За плідну роботу йому присвоєно почесне звання – Відмінник народної освіти.

 

Піхотіна Любов Миколаївна

Піхотіна Любов Миколаївна, нинішній директор нашого навчального закладу, з відзнакою закінчила Бєлгородський кооперативний інститут, Московський педагогічний інститут. Як спеціаліст з кваліфікацією викладача економіки, організації та планування торгівлі була в 1984 році направлена в технікум на роботу.

Пройшла всі сходинки професійного росту: викладач, завідуючий відділенням , голова циклової комісії, заступник директора – директор.

У коледжі використовуються ліцензовані комп'ютерні програми “Windows”, “Деканат”, “Колоквіум-тестування”, “Бібліограф”, створюються пакети для дистанційного навчання, електронні підручники. Відкрито електронну бібліотеку для студентів заочної і денної форми навчання, на базі коледжу відкрито факультет заочнодистанційного навчання ПУЕТ.

Піхотіна Л.М нагороджена Дипломами Міністерства освіти України і Академії педагогічних наук за вагомий внесок в інноваційний розвиток національної системи освіти (2006 р.) та за високі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу (2007 р.)

 

Пишаємось викладачами, які пройшли весь свій трудовий шлях у стінах нашого навчального закладу.

Серед них: Курочкіна Марія Михайлівна (1956-1993), Гайша Валентина Леонідівна (1955-1988), Антоненко Іван Кузьмич (1955-1990), Антоненко Віра Георгіївна (1957-1979), Гребенюк Георгій Йосипович (1957-1994), Пустюльга Кузьма Васильович (1960-1982), Пустюльга Марія Михайлівна (1961-1990), Рубаник Михайло Андрійович (1951-1992), Рубаник Кіма Георгіївна (1960-1994), Гуріна Людмила Василівна (1957-1982), Гайша Михайло Євтихійович (1957-1987), Лебединська Валентина Кіндратіївна (19571974), Богатов Олексій Миколайович (1957-1974), Масалико Федір Григорович (19571991), Герасименко Тетяна Іванівна (1957-1976), Пазлєвич Павло Андрійович (1962-1989), Артюшенко Любов Олексіївна (1960-1982), Заславський Олександр Семенович (19571985), Фатєєв Микола Васильович (1957-1988), Фатєєва Юлія Григорівна (1957-1983), Поляков Сергій Порфирійович (1957-1991), Тарасенко Людмила Данилівна (1957-1986), Мормишева Олександра Яківна (1957-1979), Гордієнко Іван Федорович (1959-1984), Богатов Олексій Миколайович (1957-1974), Кузьменко Надія Іванівна (1957-1992), Носенко Людмила Іванівна (1962-1987), Улашкевич Валентина Василівна (1973-2000), Єрухимович Надія Юхимівна (1961-1990), Підгаєць Майя Євгеніївна (1960-1988), Міщенко Павліна Семенівна (1968-1991), Гаркуша Лідія Іванівна (1958-1992), Сологуб Володимир Вікторович (1958-1984), Литвинова Ніна Миколаївна (1967-1982), Канатова Надія Іванівна (1987-1987), Підпальний Микола Миколайович (1975-2001), Сірова Ганна Іванівна, Роменська В.І., Алієва В.П. та інші.

 

Сьогодні викладачі коледжу продовжують традиції корифеїв, вносять струмінь молодості і новаторства, завзяття і пошуку, використовують сучасні технології і методи навчання і підтримують на належному рівні імідж сучасного , конкурентоспроможного навчального закладу.