НККЕП

Практична підготовка студентів

Практична підготовка студентів

Спеціальність "Право"

Виробнича практика

Бази практик:

Спеціальність "Облік і оподаткування"

Технологічна практика

Спеціальність "Готельно-ресторанна справа"

Технологічна практика