НФККЕП

Практична підготовка студентів

Практична підготовка студентів

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності,  їх форми, тривалість і терміни проведення → натисніть тут.

Спеціальність "Право"

Виробнича практика

Бази практик:

Навчальна практика з інформатики та обчислювальної техніки натисніть тут

Спеціальність "Облік і оподаткування"

Технологічна практика

Спеціальність "Готельно-ресторанна справа"

Навчальна практика зі спеціальності на діючих підприємствах ресторанного господарства

Технологічна практика