НККЕП

Українська мова та література

Тема 1. Фонетика. Завантажити PDF↓

Тема 2. Вживання м’якого знака, апострофа. Завантажити PDF↓

Тема 3-4. Спрощення приголосних. Подвоєння приголосних. Чергування голосних та приголосних звуків. Зміни приголосних про творенні нових слів за допомогою суфіксів -ськ-, -ств(о). Правопис ненаголошених е-и. Завантажити PDF↓

Тема 5. Велика буква та лапки у власних назвах. Правопис префіксів. Завантажити PDF↓

Тема 6-7. Правопис слів іншомовного походження. Правопис складних слів. Будова слова. Способи словотвору. Завантажити PDF↓

Тема 8. Частини мови. Іменник. Прикметник. Завантажити PDF↓

Тема 9. Частини мови. Числівник. Займенник. Дієслово. Завантажити PDF↓

Тема 10-11. Службові частини мови. Завантажити PDF↓

Тема 12. Словосполучення. Головні та другорядні члени речення. Завантажити PDF↓

Тема 13. Односкладні речення. Звертання. Вставні слова. Однорідні члени речення. Завантажити PDF↓

Тема 14. Відокремлені члени речення (додаток, обставина, означення, прикладка). Завантажити PDF↓

Тема 15. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою. Заміна прямої мови непрямою. Завантажити PDF↓

Тема 16-17. Складне речення. Розділові знаки у складносурядних, складнопідрядних та безсполучникових реченнях. Завантажити PDF↓

Тема 18. Власне висловлення. Завантажити PDF↓

Зразки власних висловлень Завантажити PDF↓

Українська мова у схемах і таблицях

Критерії оцінювання власного висловлення ЗНО 2019

Твори з української літератури для підготовки до ЗНО