НККЕП

Українська мова та література

Тема 1. Фонетика. Завантажити PDF↓

Тема 2. Вживання м’якого знака, апострофа. Завантажити PDF↓

Тема 12. Словосполучення. Головні та другорядні члени речення. Завантажити PDF↓

Тема 13. Односкладні речення. Звертання. Вставні слова. Однорідні члени речення. Завантажити PDF↓

Тема 14. Відокремлені члени речення (додаток, обставина, означення, прикладка). Завантажити PDF↓

Тема 15. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою. Заміна прямої мови непрямою. Завантажити PDF↓

Тема 16-17. Складне речення. Розділові знаки у складносурядних, складнопідрядних та безсполучникових реченнях. Завантажити PDF↓

Українська мова у схемах і таблицях

Критерії оцінювання власного висловлення ЗНО 2019

Твори з української літератури для підготовки до ЗНО