НФККЕП

ЗНО-2022 Українська мова

Українська мова

Тема 1. Фонетика. Завантажити PDF↓

Тема 2. М’який знак. Завантажити PDF↓ Апостроф. Завантажити PDF↓

Тема 3. Спрощення. Завантажити PDF↓ Ненаголошені Е-И. Завантажити PDF↓

Тема 4. Подовження та подвоєння приголосних. Завантажити PDF↓

Тема 5. Чергування голосних і приголосних звуків. Завантажити PDF↓ Чергування У-В, І-Й. Завантажити PDF↓ Зміни приголосних при творенні слів. Завантажити PDF↓

Тема 6. Правопис префіксів. Завантажити PDF↓ Правопис суфіксів. Завантажити PDF↓

Тема 7. Велика буква і лапки у власних назвах. Завантажити PDF↓ Правопис НЕ і НІ з різними частинами мови. Завантажити PDF↓

Тема 8. Правопис слів іншомовного походження. Завантажити PDF↓

Тема 9. Правопис складних слів. Завантажити PDF↓

Тема 10. Наголос. Завантажити PDF↓

Тема 11. Будова слова. Словотвір. Завантажити PDF↓

Тема 12. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми. Завантажити PDF↓  Пароніми та їх значення Завантажити PDF↓

Тема 13. Фразеологізми. Завантажити PDF↓

Тема 14. Лексична помилка. Завантажити PDF↓

Тема 15. Іменник. Частина 1. Завантажити PDF↓

Тема 16. Іменник. Частина 2 (Відмінювання іменників). Завантажити PDF↓

Тема 17. Прикметник. Завантажити PDF↓

Тема 18. Числівник. Завантажити PDF↓

Тема 19. Займенник. Дієслово. Завантажити PDF↓

Тема 20. Правопис прислівників. Завантажити PDF↓

Тема 21. Службові частини мови. Завантажити PDF↓

Тема 22. Граматична помилка. Завантажити PDF↓ Словосполучення. Завантажити PDF↓

Тема 23. Односкладні речення. Неповні речення. Завантажити PDF↓ Консультація до ЗНО-2020 від О.Авраменка (21.03.2020) - перейти за посиланням.

Тема 24. Головні та другорядні члени речення. Завантажити PDF↓

Тема 25. Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова. Завантажити PDF↓

Тема 26. Відокремлені члени речення. Завантажити PDF↓

Тема 27. Складносурядне речення. Завантажити PDF↓

Тема 28. Складнопідрядне речення. Види підрядних речень. Завантажити PDF↓

Тема 29. Безсполучникове складне речення. Завантажити PDF↓ Додаток натисніть тут

Тема 30. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови непрямою. Завантажити PDF↓