НККЕП

27-29 березня 2018 р. у коледжі працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України

27-29 березня 2018 р. у коледжі працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2018р. № 173-А «Про проведення акредитаційної експертизи», Закону України «Про освіту», «Про вищу  освіту», з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.14010102 «Ресторанне обслуговування» у Новомосковському кооперативному коледжі економіки та права ім. С.В.Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки з 27 по 29 березня 2018 р. працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Голова комісії: Гавриш Андрій Володимирович, доцент кафедри готельно-ресторанної справи Національного університету харчових технологій, кандидат технічних наук;

Член комісії: Кундрат Стефанія Степанівна, завідувач відділення готельно-ресторанного бізнесу Державного вищого навчального закладу «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», викладач вищої категорії.

Перевірка проводилась за такими напрямками:

  • достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України навчальним закладом разом із заявою про акредитацію;
  • підтвердження відповідності показників діяльності Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В.Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки установленим законодавством вимогам щодо кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення спеціальності 5.14010102 «Ресторанне обслуговування»;
  • підтвердження відповідності освітньої діяльності національним вимогам щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст;
  • усунення порушень у діяльності закладу освіти, виявлених під час попередніх перевірок.

За результатами проведеної перевірки складено експертні висновки.

Експертна комісія перевіряє показники діяльності НККЕП з надання освітніх послуг

 

Перевіряючі ознайомились з методичною роботою педагогічного колективу коледжу

 

Студенти ІІ курсу спеціальності "Готельно-ресторанна справа" виконують експертну контрольну роботу з дисципліни "Економіка підприємства"

 

Експертну контрольну роботу з дисципліни "Технологія приготування їжі" виконують студенти ІІІ курсу спеціальності "Ресторанне обслуговування" 

 

Гавриш А.В. та Кундрат С.С. завітали на лекцію з "Теорії держави і права" до майбутніх юристів 

 

Експертна комісія перевіряє фахові періодичні видання зі спеціальності "Ресторанне обслуговування"

 

Члени експертної комісії перевіряють інформаційне забезпечення електронної читальної зали коледжу