НФККЕП

Підготовка до вступу

Шановні випускники 9-х та 11-х класів 2023 року!

Запрошуємо вас на підготовчі курси до вступу до коледжу, які розпочнуться  у червні 2023 р.!

Наші досвідчені викладачі допоможуть вам повторити навчальний матеріал
та поглибити свої знання
з української мови, математики та історії України.

 

Попередній запис абітурієнтів - кабінет 111
(приймальна комісія коледжу).
Телефони для довідок: (0569) 69-01-42, 69-01-41

 

Підготовка до вступу у ЗФПО України

Положення про підготовчі курси до вступу у заклади фахової передвищої освіти України

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Підготовчі курси для вступу до Новомосковського фахового кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В. Литвиненка створюються на базі коледжу в рамках профорієнтаційної роботи відповідно до Закону України про освіту.

2. Підготовка абітурієнтів на підготовчих курсах здійснюється за денною формою навчання. Термін навчання визначається навчальними програмами, розглянутими та схваленими цикловими комісіями та затвердженими директором коледжу.

3. Головними завданнями підготовчих курсів є:

  • забезпечення набору студентів на денну та заочну форми навчання;
  • оновлення та поглиблення знань абітурієнтів;
  • здійснення за підсумками навчання комплексної оцінки знань абітурієнтів.

4. Навчання на підготовчих курсах здійснюється на підставі заяв випускників 9-тих та 11-тих класів.

5. Підготовчі курси у встановленому порядку:

  • розробляють навчальні програми з дисциплін, що виносяться на вступні іспити для прийому до коледжу, подають їх на затвердження директору коледжу;
  • вносять пропозиції щодо подальшого удосконалення навчальної та методичної роботи і подають їх у необхідних випадках на розгляд циклових комісій.

ІІ. КЕРІВНИЦТВО, УПРАВЛІННЯ КУРСАМИ

6. Діяльністю підготовчих курсів керує директор коледжу

7. Директор:

а) формує бюджет підготовчих курсів;

б) призначає викладачів курсів;

в) планує, організовує та здійснює контроль за навчальним процесом

8. Штат працівників підготовчих курсів встановлюється і затверджується директором коледжу.

9. Підготовчі курси ведуть передбачене відповідними нормативними документами діловодство, звітність, подають відповідним органам статистичні та інші передбачені відомості.

 

ІІІ. СЛУХАЧІ КУРСІВ

10. Слухачами підготовчих курсів можуть бути фізичні особи, які мають базову загальну середню освіту, повну загальну середню освіту, а також такі, що є учнями 9-тих та 11-тих класів шкіл.

11. Права та обов'язки слухачів курсів визначаються чинним законодавством.

12. Оцінка рівня знань слухачів по закінченні навчання здійснюється при проведенні письмового екзамену (диктант) та усної співбесіди.

13. При невиконанні навчального плану, а також за порушення внутрішнього розпорядку курсів під час перебування на навчанні слухач відраховується наказом директора.

 

ІV. НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА

14. Педагогічні кадри підготовчих курсів комплектуються з числа висококваліфікованих викладачів коледжу.

15. За результатами контролю рівня знань слухачів в процесі навчання здійснюється корегування навчально-методичних планів, форм і методів проведення занять.

16. Початок і закінчення роботи підготовчих курсів, чисельність навчальних груп встановлюється директором. Кількість і послідовність занять визначаються розкладом занять, який затверджується директором коледжу. Тривалість однієї академічної години - 40 хвилин.

17. Основні види навчальних занять: лекції, практичні, семінарські заняття, ділові та рольові ігри, імітаційні вправи, розбір конкретних ситуацій, контрольні роботи.

18. На курсах проводиться методична робота з метою поліпшення якості навчання, організації навчального процесу з використанням методів інтенсифікації навчання, комп'ютерної техніки, сучасних технічних засобів навчання та удосконалення педагогічної майстерності викладацького складу.

19. Мова навчання на підготовчих курсах визначається відповідно до Закону України «Про мови».

 

V. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КУРСІВ

20. Підготовчі курси фінансуються за рахунок коштів слухачів.

21. У своїй роботі підготовчі курси використовують матеріально-технічну базу Новомосковського фахового кооперативного коледжу економіки та права ім. С.В. Литвиненка.

 

ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ 9-х ТА 11-х КЛАСІВ

Заняття проводяться щосуботи

 

СЛУХАЧАМ ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ

ДОПОМОЖУТЬ ПІДГОТУВАТИСЯ :

- ДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ В ШКОЛІ ТА

ВСТУПУ ДО КОЛЕДЖУ(БАЗА 9 КЛАСІВ);

- ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ (БАЗА 11 КЛАСІВ)

1 пара 9.00 – 10.00

2 пара 10.10 – 11.10

Велика перерва 11.10 – 11.30 (20 хвилин)

3 пара 11.30 – 12.30

4 пара 12.40 – 13.40

5 пара 13.50 – 14.50

 

На заняттях складається розширений конспект лекцій за темами, що визначені навчальною програмою підготовки слухачів курсів.