НККЕП

Ефективна співпраця навчальних закладів та стейкхолдерів (роботодавців) – запорука майбутнього процвітання України

Ефективна співпраця навчальних закладів та стейкхолдерів (роботодавців) – запорука майбутнього процвітання України

Європейські держави, і Україна в тому числі, прагнуть виробити єдину політику, яка б відповідала сучасним викликам, пов`язаним із адаптацією до структурних змін у глобальній економіці, сприяла підвищенню рівня зайнятості, забезпечувала якісну професійну підготовку кадрів для стимулювання економічного зростання.

Шляхи налагодження взаємодії освіти і ринку праці були визначенні у стратегічному документі ЄС - "Плані економічного та соціального оновлення для Європи до 2020 року". Розвиток професійної освіти і підготовки було названо одним із пріоритетних завдань  освітньої політики.

Основною умовою є взаємодія трьох зацікавлених сторін: держави, освіти і стейкхолдерів (роботодавців).

В Україні участь роботодавців у розвитку професійної освіти доволі обмежена і фрагментарна.  Це викликано причинами, що входять за межі власне освітньої сфери:

- слабким розвитком громадянського суспільства  і, відповідно, відсутністю практики створення механізмів самостійної побудови  ефективної співпраці між суспільними інститутами;

- не сформованістю в суспільстві і, зокрема, у більшості роботодавців розуміння необхідності і економічної  ефективності інвестицій у розвиток людського капіталу;

- низьким рівнем інноваційної складової в економіці країни.

Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім.С.В.Литвиненка традиційно, системно і виважено займається  вивченням, активізацією, а, головне, впровадженням в реальний освітній процес розширеної участі сейкхолдерів (роботодавців)  у підготовку затребуваних на ринку праці фахівців фінансового сектора економіки України.

        Ефективність взаємодії коледжу і стейкхолдерів значно зростає, коли партнери-робтотавці переходять з позиції сторонніх спостерігачів і виключно споживачів освітніх послуг на позицію зацікавлених учасників освітніх і інноваційних процесів, що всіляко сприяє оволодінню студентами комплексом професійних компетенцій, які відповідають вимогам сучасного ринку праці. Вирішення цього завдання породжує нові форми соціального партнерства, нові правові норми і нові типи договорів, які при максимальному узгодженні  й реалізації взаємних інтересів сприяють навчальному закладу у підготовці фахівців, а банку у забезпечення своїх кадрових потреб.

Так, в 2017-2018 навчальному році студенти економічного відділення коледжу проходили технологічну практику, яка складалася із двох частин: з автоматизації обліку та практики власне на підприємстві. Технологічна практика з автоматизації обліку сформувала практичні навички ведення фінансового обліку із допомогою різних програм: “1С: Підприємство», «М.Е.Doc», «Парус» тощо і проводилась в лабораторії комп’ютерної техніки коледжу за матеріалами діяльності віртуального підприємства “Шанс» (керівник практики – викладач вищої категорії Пластун Н.І.)

Метою ж практики на підприємстві стало закріплення та вдосконалення вмінь та навичок зі спеціальності «Облік і оподаткування»  із використанням досвіду роботи працівників бухгалтерських служб підприємств.

Але викладачі коледжу ставили перед собою більш пріоритетні та стратегічні завдання. Через технологічну практику створити та закріпити співпрацю із роботодавцями та вирішити питання із майбутнім працевлаштуванням студентів.

І їм це вдалося. Так, після проходження технологічної практики були запрошені на постійне місце роботи  Дічева Ольга та Гладка Аліна (ТОВ «Контракт Продрезерв 5», м.Новомосковськ), Дубікова Наталія (ТОВ «Новомосковська трикотажна фабрика», с.Орлівщина Новомосковського району), Довбенко Олександр (ЗАТ „Акцент-Банк” (А-Банк), м.Дніпро), Чернушенко Діана (ТОВ «Елантра Оіл», м.Новомосковськ),  Шевцова Дарія  (Приватне підприємство «Союз Агро Інвест», м.Новомосковськ), Саєнко  Ірина (Управління соціального захисту населення  Широківської державної адміністрації, смт.Широке),  Савчук  Дар`я (Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Тернівка), Гурник Валерія (VIP-відділення Приватбанку , м.Новомосковськ) та ін.

Отже, коледж врахував та задовольнив вимоги стейкхолдерів до сучасних спеціалістів з обліку і оподаткування, сформував всі необхідні компетенції, що дало змогу успішно  працевлаштуватися нинішнім випускникам.

Сподіваємось, нове покоління фахівців, яких формують навчальні заклади споживчої кооперації  Укркоопспілки,  дозволить забезпечити економічне зростання України та інтегрувати її економіку в світовий економічний простір.

Верблюд С. В., викладач, керівник практики

Практика з автоматизації обліку

Захист технологічної практики

Випускники гр.Б-31 2018 року