НККЕП

Blog

Тренінг для студентів спеціальності “Облік і оподаткування” на тему “Формування лідерських якостей професійного бухгалтера”

Цікавим за змістом та формою виявився тренінг для студентів спеціальності "Облік і оподаткування" на тему «Формування лідерських якостей професійного бухгалтера», організований 28 березня 2018 року заступником директора з виховної роботи, викладачем облікових дисциплін Бут О.Л. в рамках тижня циклової комісії облікових та комп′ютерних дисциплін. Захід провела Лало Ольга Василівна.

27.03.18 в центральному офісі «Приватбанку» м.Новомосковськ було проведене заняття на виробництві для студентів спеціальності “Облік і оподаткування”

В Україні участь роботодавців у розвитку професійної освіти доволі обмежена і фрагментарна.  

Ефективність взаємодії коледжу і роботодавця значно зростає, коли партнери-роботодавці переходять з позиції сторонніх спостерігачів і виключно споживачів освітніх послуг на позицію зацікавлених учасників освітніх і інноваційних процесів, що всіляко сприяють оволодінню студентами комплексом професійних компетенцій, які відповідають вимогам сучасного ринку праці.

 Вирішення цього завдання породжує нові форми соціального партнерства, нові правові норми і нові...

26.03.18 в рамках тижня циклової комісії облікових та комп’ютерних дисциплін проведено екскурсію до Новомосковського центру зайнятості

26 березня 2018 року студенти третього курсу спеціальності «Облік і оподаткування» під супроводом викладача Бут Ольги Леонідівни здійснили ознайомчу екскурсію до  Новомосковського міськрайонного центру зайнятості.

Основна мета екскурсії – ознайомлення студентів економічного відділення НККЕП ім. С.В.Литвиненка зі специфікою діяльності служби зайнятості. Співробітники  служби зайнятості люб'язно ознайомили студентів з особливостями роботи служби, функціями основних відділів та зазначили, що  послуги, які...

26.03.18 в рамках тижня циклової комісії облікових та комп’ютерних дисциплін проведено олімпіаду з фахових дисциплін серед студентів спеціальності “Облік і оподаткування”

З корінними змінами економічної ситуації в Україні, переходом до ринкової економіки постають проблеми формування сучасної економічної культури нації й удосконалення та переорієнтації економічної освіти на формування компетентних фахівців. Від рівня професійної компетентності бухгалтера залежать оптимальність прийнятих рішень, правильність ведення бухгалтерського та податкового обліку і, відповідно, результативність господарської діяльності. У нинішніх умовах актуальною є проблема підготовки фахівців бухгалтерського обліку нової генерації, здатних ефективно працювати у швидкозмінних умовах.