НФККЕП

У НФККЕП відбувся публічний захист звітів з виробничої практики студентів спеціальності 081 Право

У НФККЕП відбувся публічний захист звітів з виробничої практики студентів спеціальності 081 Право

Виробнича практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків самостійно приймати рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки. Вона відіграє провідну роль у процесі закріплення студентом тих теоретичних знань, які він здобув у ході навчання та допомагає в майбутньому стати кваліфікованим спеціалістом. На сучасному ринку праці потрібні молоді, досвідчені, висококваліфіковані фахівці, які зможуть добре виконувати свою роботу, гарно орієнтуватися у проблемах сьогодення, що виникають на правовому полі у зв’язку з недосконалістю законодавства, державної системи та інших обставин, що не залежать від нас, проте роблять роботу юриста не лише важливою, але й більш потрібною.

Студенти ІV курсу юридичного відділення спеціальності  081 «Право» НФККЕП з метою набуття професійних вмінь та навичок проходили виробничу практику протягом 12 тижнів в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності Дніпропетровської та інших областей.

Одним із етапів підведення підсумків виробничої практики стало проведення публічного захисту звітів з практики 07-08 червня 2022 року на платформі Google Meet, на якому студенти виступали з доповідями та продемонстрували презентації з найбільш актуальних і цікавих тем. З доповідями виступили наступні студенти:

  1. Студентка групи П-41 Бикова Е., доповідь на тему «Аліменти та аліментні зобов’язання»;
  2. Студентка групи П-41 Заплюсвічка К., доповідь на тему «Корупція: суспільне явище чи вірус сьогодення»;
  3. Студенти групи П-42 Чорний Д. та групи П-41 Катишева А., доповідь на тему «Основні зміни в законодавстві на початку 2022 року»;
  4. Студентка групи П-41 Овчаренко А., доповідь на тему «Торгівля людьми – прояв сучасного рабства»;
  5. Студентка групи П-42 Павлюк О., доповідь на тему «Усиновлення під час війни»;
  6. Студентка групи П-42 Сторожик А., доповідь на тему «Робота судів в умовах воєнного стану»;
  7. Студентка групи П-42 Ткач Д., доповідь на тему «Поліцейський офіцер громади»;
  8. Студент групи П-42 Любий І., доповідь на тему «Правовий режим договору підряду».

Під час проходження виробничої практики студенти ознайомилися з правовою основою, основними напрямами роботи, структурою, функціями та особливостями діяльності відповідних органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. Також студенти мали можливість закріпити і удосконалити набуті раніше практичні уміння та навички.

Важливим є те, що студенти в ході практики наближаються до реальних умов майбутньої роботи, набувають професійних навичок роботи з документами, вчаться спілкуватися з людьми.

Підводячи підсумки та аналізуючи зміст продемонстрованих презентацій, варто зробити висновок про високий рівень як теоретичних знань, так і практичних  умінь та навичок студентів, які вони здобули при проходженні виробничої практики. Сподіваємось, що здобутий студентами досвід при проходженні виробничої практики  допоможе їм в майбутній професійній діяльності.

Щоб переглянути фото, натисніть тут.