НФККЕП

Група ОО-21. Навчальна практика “Вступ до фаху”-2021. Екскурсія до банку