НФККЕП

Художньо-естетичне,
національно-патріотичне виховання

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ у Новомосковському фаховому кооперативному коледжі економіки та права ім. С.В.Литвиненка - натисніть тут.

Розглядаючи концепцію освіти як процес розвитку творчої особистості, педагогічний колектив коледжу веде пошук нових педагогічних технологій, що сприяють формування середовища, яке розвиває, навчає та виховує. Виховна діяльність навчального закладу – це цілісне динамічне формування, яке складається з аудиторної та поза аудиторної виховної роботи.

 

У НККЕП впроваджена комплексна система студентського самоврядування, яка координує роботу на відділеннях, студентських групах, серед студентів, які проживають серед гуртожитку. Студентське самоврядування сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості через залучення її до різноманітних видів творчої діяльності.

 

Творчий потенціал розкривається завдяки роботі гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій.

 

Науково-дослідницька робота студентів є головною сполучною ланкою між навчальною підготовкою спеціаліста та його професійною діяльністю. Члени наукових студентських товариств та гуртків проводять наукові дослідження в управлінській, комерційній, юридичній та економічній галузях знань. Активно проводяться дослідження актуальних проблем розвитку споживчої кооперації України, підвищення соціально-економічної ефективності її функціонування. Щорічно студенти коледжу – члени НТСВ беруть участь у проведенні науково-практичної конференції Укоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства.»