НФККЕП

Практика

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддям праці в галузі їх майбутньої спеціальності, формування у них, на базі одержаних у коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових та виробничих умовах, виховання потреби  систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

 

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності,  їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються  навчальними  планами.

 

Спеціальність 081 «Право»

 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

 

 

 

 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

 

241 «Готельно-ресторанна справа»

 

 

Що ми пропонуємо?

  • Достатньо великий обсяг годин практичного навчання.
  • Забезпечення всіх студентів сучасними базами практик.
  • Додаткове отримання посвідчення про присвоєння певної робітничої професії.
  • Можливість проходження виробничої (технологічної) практики за місцем проживання.
  • Застосування інноваційних форм і методів проведення практичних занять.
  • Повне забезпечення студентів необхідними методичними матеріалами для проходження практики.
  • Можливість тимчасового працевлаштування під час практики (за наявності вакансій) та ін.

 

З 2017 року  запроваджено проходження стажування за кордоном. Студенти коледжу протягом трьох місяців проходять стажування  в  Болгарії в  готелях Elenite та  Bilyana.

 Це чудова можливість здобути досвід роботи за кордоном, заробити гроші, подорожувати та гарно відпочити.